Door: NJI - Jachtbouw Nederland

Sinds 7 juli 2009 is er een nieuwe Binnenvaartwet van kracht. In deze wet wordt onder andere aangegeven welke vaartuigen gecertificeerd dienen te zijn en worden en aan welke technische eisen zij dienen te voldoen. Qua technische eisen is voor de meeste vaartuigen in de Binnenvaartwet de Europese Richtlijn 2006/87/EG geïmplementeerd. Voor bestaande, nog niet onder de Europese Richtlijn gecertifceerde schepen, is een overgangsregeling (Artikel 8) opgenomen welke in Nederland eind 2013 afloopt. Tot die tijd is er nog veel te certiflceren en uit te leggen door experts. Lees hier het hele artikel.