Door:

AIS - Automatic Identification System
Communicatie van scheeps-, koers- en bestemmingsgegevens via AIS-transponder en VHF-antenne. AIS-receiver (voor ontvangen) of
AIS-transponder (ook zenden) en display waarop de AIS signalen weergegeven kunnen worden benodigd. Geen Marcom-B certificaat vereist, basiscertificaat voldoende.

ATIS - Automatic Transmitter Identifaction System
Identificatie van schepen via VHF aan de hand van ATIS-code. Verplicht in Rijnoeverstaten voor beroeps- en pleziervaart. Wordt meegezonden bij marifoon oproepen.

DSC - Digital Selective Calling
Radio communicatie via digitaal signaal op zee. Individuele oproepen mogelijk. Nood-, spoedverkeers- en veiligheidsberichten worden via VHF naar dichtstbijzijnde kustwachtstation gezonden. Voor het gebruik van DSC is een Marcom-B certificaat vereist.

MMSI - Maritime Mobile Service Identity
9-cijferig nummer voor identificatie op zee, wordt automatisch meegezonden met een DSC-oproep via VHF, door EPIRBS en AIS transponders.

SART - Search and Rescue Transmitter
Opsporingshulpmiddel bij reddingsoperatie, geeft een vesterkt radarsignaal (actieve radarreflector) op radarbeeld ontvanger.

AIS - SART
De AIS-SART zendt een uniek identificatienummer naar AIS ontvangers binnen bereikbaar gebied (4 mijl), hier is geen Marcom-B of ander certificaat voor vereist.

PLB - Personal Locator Beacon
Persoonlijk geregistreerd noodbaken dat in het reddingvest of zeilpak gedragen wordt. Zendt serienummer of MMSI-nummer uit 406 MHz (COSPAS-SARSAT satellieten) en 121.5 MHz (’homing’-signaal). De lokale reddingsdiensten worden ingeschakeld. Marcom-B certificaat vereist.

EPIRB - Emergency Position Indicating Radio Beacon 
Op scheepsnaam geregistreerd radiobaken dat het ingeprogrammeerde MMSI-nummer en aanvullende gegevens uitzendt op 406 MHz (COSPAS-SARSAT satellieten) en 121.5 MHz (’homing’-signaal). De reddingsdiensten worden ingeschakeld. Marcom-B certificaat vereist.

AIS MOB
Persoonlijk noodbaken dat in het reddingvest of zeilpak gedragen wordt. Zendt een identificatienummer naar AIS ontvangers binnen een radius tot 4 mijl. Geen Marcom-B of ander certificaat vereist, geen registratie nodig.